Το τμήμα κλασικής μουσικής σκοπό έχει την ανάπτυξη της μουσικής παιδείας των σπουδαστών. Απευθύνεται στον καθένα απλά και κατανοητά, μέσα από συναυλίες και συστήματα σπουδών, αποκαθιστώντας την επαφή ανάμεσα στο ευρύ κοινό και σ' αυτό το μοναδικό μουσικό είδος που είναι η κλασική μουσική.
Η διδασκαλία από καταρτισμένους καθηγητές με προϋπηρεσία και πανεπιστημιακή μόρφωση, αποτελούν τις εγγυήσεις μας για το μέλλον.

Χορωδία
Ορχήστρα

Τμήμα Κλασσικης Μουσικής