Τμήμα Ελληνικής Μουσικής

Στο τμήμα Ελληνικής μουσικής, σκοπός μας είναι να οργανώσουμε εκπαιδευτικά τη δημοφιλή μας λαϊκή μουσική και να της δώσουμε τη θέση που της ταιριάζει στον ωδειακό χώρο. Στηριζόμαστε στο συνδυασμό θεωρίας και πράξης, με στόχο να γνωρίσουν καλύτερα οι σπουδαστές μας αυτό το εθνικό μας πολιτιστικό κεφάλαιο.